Όροι Χρήσης

 

 

Το Bikestore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων με τα παρακάτω στοιχεία.

Επωνυμία:Παπάζογλου Κ-Τζώρτζη Ε.Μ. ΟΕ

Έδρα:Παπάφη 72 ΤΚ 54639 Θεσσαλονίκη.

ΑΦΜ:998074913 ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο 2310902088

Email: [email protected]

Οι υπηρεσίες του on-line καταστήματος παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους γενικούς όρους χρήσης που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.bikestore.gr , οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Με την είσοδό του στο e-shop ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. H Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του e-shop μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του e-shop.

Προσωπικά Στοιχεία

Για την χρήση του on-line καταστήματος είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη διάθεση του bikestore.gr αλλά δεν γνωστοποιούνται προς τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε θα σας ζητηθεί ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Αυτά τα στοιχεία, δίνονται απευθείας στην συνεργαζόμενη Τράπεζα και δεν γνωστοποιούνται στους ιδιοκτήτες/υπαλλήλους του bikestore.gr.

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Cookies

Το bikestore.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι αρχεία που περιέχουν χαρακτήρες κείμενου, τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.bikestore.gr, να λειτουργούν ορθά χωρίς τεχνικά σφάλματα, να συλλέγονται οι προτιμήσεις του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους στην ιστοσελίδα, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies από το bikestore.gr δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή  στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies για να σας παρέχει πληροφορίες και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας χωρίς σφάλματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα bikestore.gr

Περιγραφές Προϊόντων

To bikestore.gr  προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εντούτοις, το bikestore.gr  δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Επίσης όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι με το νόμιμο Φ.Π.Α, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

Αγορά

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.

Ασφάλεια

Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας Cardlink της Eurobank. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία Cardlink της Eurobank. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της.
Tα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να τηρούνται απόρρητα με δική σας ευθύνη.

Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής περιγράφονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη ενότητα (βλ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

Αποστολή - Διαθεσιμότητα

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με τρόπο που επιλέγει η Εταιρεία. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, οι αποστολές θα γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται σε 2-7 ημέρες.

Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή («η δική μας τιμή») περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του on-line καταστήματος και οι συναλλαγές μέσω του on-line καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακύρωσή αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορές αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Cart
  • No products in the cart.